Tuesday , May 17 2022

Tokyo and Shinjuku unions are LDP, Koshiyoshi Yoshizu is re-elected[ad_1]

  1. Shinjuku Department of Election for Tokyo's Shinjuku Elections, Mr. Yoshihito, Komei Recommendations, Sankei Re-Releases
  2. Shinjuku's capulman's choice, the current re-election of Mr. Kenichi Yoshizumi Yomiuri Shimbun
  3. Full coverage

[ad_2]
Source link